Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van de webbeheerder een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan de webbeheerder er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft.

De webbeheerder aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op of een handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op deze website.

Hoewel het streven van de webbeheerder erop is gericht dat deze website voortdurend toegankelijk is, aanvaardt de webbeheerder ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het feit dat de website, om welke reden dan ook, (tijdelijk) buiten gebruik is gesteld of niet beschikbaar is.

Verwijzingen of hyperlinks in deze website naar website's van anderen zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruiker van deze website. De webbeheerder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van website's van die anderen en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie op die websites.
MAURICE.   .Na├»evekunst